Wednesday, October 26, 2022

Xin Cho Loài Người và Chim Thú An Vui

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật


Chiều đêm qua và những chiều đêm đã qua

Tôi đã niệm ngàn vạn tiếng A Di Đà 

Với lời nguyện ước xin trao gởi đến người và muôn loài chim thú

Như lời chúc an vui cuộc trần đời

Như lời chúc bình yên nơi đất mới


Nhỡ chiều nay người lịm dần hơi thở

Xin cho tôi được lịm dần hơi thở thay cho người

Nhỡ chiều nay người đớn đau thân xác

Xin cho tôi được đớn đau thân xác thay cho người


Nhỡ chiều nay người buốt xót trái tim

Xin cho tôi được buốt xót trái tim thay cho người

Nhỡ chiều nay người phiêu dạt linh hồn

Xin cho tôi được phiêu dạt linh hồn thay cho người


Nhỡ chiều nay người lầm lạc tử ngục

Xin cho tôi được lầm lạc tử ngục thay cho người

Nhỡ chiều nay người đọa hình thống khổ

Xin cho tôi được đọa hình thống khổ thay cho người


Chiều đêm nay và những chiều đêm ngày mai

Tôi sẽ niệm ngàn vạn tiếng A Di Đà 

Với lời nguyện ước xin trao gởi đến người và muôn loài chim thú

Như lời chúc an vui cuộc trần đời

Như lời chúc bình yên nơi đất mới


Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật


Trường Đinh

UK, sương mù già 2022
No comments:

Post a Comment