Tuesday, February 23, 2021

Con Nói Đi Con


Ơ ầu ơ, nói đi con một lời đau đớn cuối

Trước nhục vinh đất nước đang mất còn

Có ai biết mắt Mẹ sầu, tiếc nuối

Máu lệ người đã ngập tràn biển Đông


Con bước tới, tóc đen màu da sạm

Hỏi đất trời, ai đốt cháy quê hương

Bởi vì sao mở cửa mời giặc đến

Nhìn cháu con đang dẫy chết đau thương


Ơ ầu ơ, con nói đi lời thảm buồn trăn trối

Quê hương mình sao lắm những đọa đầy

Biển chết rồi, cá chim trời cũng chết

Hoàng Trường Sa, khóc nhớ mỗi đêm ngày


Mẹ hỏi con nỗi buồn gì đau nhất

Đất quê Cha sao lại bán cho người

Biết về đâu khi hồn thiêng đã mất

Một Việt Nam đang hiểm họa diệt vong


Ơ ầu ơ, chiều Vũng Áng Formosa còn đấy

Bụi thép đầy trên mí mắt chiêm bao

Ai lần nữa bắt tay Tàu Man Rợ

Để quê nhà lầy lội kiếp thương đau


Con nói đi nỗi hờn căm buốt xót

Trước cuộc đời đã chối bỏ lương tâm

Việt Nam ơi, những sầu cay chất ngất

Mẹ khóc buồn cho mãi đến nghìn năm


Ơ ầu ơ, ơ ầu ơ, con nói đi con ơi...


Trường Đinh

UK, sương mù già 2021No comments:

Post a Comment