Saturday, January 2, 2021

Vô Thường Khổ

 

Em thấy gì giữa biển trời cảm thọ

Ngọn sóng vui chen sát ngọn sóng buồn

Đuổi theo nhau, dạt dào trong bão gió

Cuốn xa bờ rồi cũng trở lại nguồn


Em thấy gì trên vầng mây mộng tưởng

Ước mơ nhiều, đan kín cả lưới tâm

Vòng nhân quả đưa nhau về trăm hướng

Những nghiệp duyên, những tác ý âm thầm


Em thấy gì nơi ta bà khổ ải

Ngày nắng mưa, đêm đến lại buồn tênh

Trên vai nặng, đôi mắt tròn tham ái

Cuối cuộc đời, nhìn ảo mộng chênh vênh


Em thấy gì trước vành trăng soi bóng

Đợi đêm về, theo vọng tưởng vờn bay

Sắc hình đây, nương nhờ con nước mộng

Nắm được gì trên kẽ hở bàn tay


Em thấy gì cuối sương mờ dục vọng

Nợ bạc tiền, gánh trên mí mắt cay

Làm quầng thâm nỗi ê chề, vết bỏng

Đã đủ chưa mà cháy cả bàn tay


Em thấy gì phía sau làn hơi thở

Gió gọi người mau đến để chia xa

Câu tiễn đưa có là bao nhung nhớ

Mà muộn phiền rơi rụng cả lá hoa


Em thấy gì một nét đời Chánh Niệm

Hãy ngắm nhìn khổ lạc Đến và Đi

Tình trăm năm, vấn vương rồi khuất lịm

Con đường Thiền, ngọn đuốc sáng Tuệ Tri


Trường Đinh

UK, sương mù già 2021

No comments:

Post a Comment