Sunday, March 22, 2020

COVID-19

(Coronavirus Disease 2019)

Chiều hôm nay, thế gian là mộ chết
Người tiễn người, từng hơi thở héo mòn
Cơn cảm cúm ho khan, làm mê mệt
Mắt môi nhìn, nắng sớm đổi thành mưa

Đời ta bà, một biển sầu khổ ải
Co-ro-na như nhắn gọi chia phôi
Sáng hôm qua, em chào câu thân ái
Chiều nay về, đã tiễn biệt gió bay

Vô thường đến giữa bàn tay mưa nắng
Chuỗi đời dài, sao lại trối trăn buồn
Ngày vội vã để hoàng hôn im vắng
Dấu vào lòng niềm đau đớn biệt ly

Đời phải chăng là gió mưa hiểm nạn
Co-ro-na đày đọa xác thân người
Bày dơi nhỏ, lượn bay trời Vũ Hán
Còn lại gì bên dấu lệ trăm năm

Ai sẽ đến để tìm ra mộng giải
Lấy cỏ cây làm viên thuốc cứu đời
Ngàn dấu lệ, buồn đau theo dòng chảy
Biển gọi về, mai sớm có bình an

Xin chắp tay nguyện cầu người bớt khổ
Chúc yên vui những năm tháng cuộc đời
Em thương gởi nhánh từ bi thân ái
Kính dâng người lời phúc hạnh ước mơ

Trường Đinh
UK, sương mù già 2020

https://www.worldometers.info/coronavirus
No comments:

Post a Comment