Wednesday, August 7, 2019

ĐÊM NHỚ NGƯỜI

xuôi ngược

Em nhớ anh tìm theo mộng ảo
Mãi buồn trông phố cảnh thưa người
Hoen mờ bóng sáng đèn hiu hắt
Nhạt tối sông trăng nửa khuyết rơi
Êm khẽ tiếng mưa nghe nát dạ
Nhẹ hờ môi mắt thấy rung rơi
Đêm soi ánh lặng trời mù mịt
Ảo mộng theo tìm thương nhớ ơi

Nguyễn Chí Hiệp
07.9.2019

No comments:

Post a Comment