Tuesday, August 6, 2019

BUỒN GIỮA ĐÊM THU

xuôi ngược

Thu đến cảnh khuya trời tối mịt
Liễu cành e ấp để buồn ai
Mù xa gió động mây bay khuất
Lặng khẽ hồn mơ giấc ngủ say
Ru nhẹ phím đàn day dứt mãi
Gọi thầm lời hát chậm dần xoay
Lu mờ ánh sáng đèn vàng rọi
Mịt tối trời khuya cảnh vẫn đây

Nguyễn Chí Hiệp
06.8.2019

No comments:

Post a Comment