Sunday, July 7, 2019

NHỚ EM

(thuận nghịch độc)

Anh nhớ em xưa ngày cuối hạ
Phượng hồng hoa đỏ rớt bên đường
Xanh màu áo ấy nơi vườn trúc
Tím nón bông in cảnh liễu dương
Nhanh chậm bước về ngang phố muộn
Dại khờ ai nói gọi lời thương
Canh đầu tiếng vọng hồn mê đắm
Nhớ mỏi mòn thêm mộng vấn vương

Nguyễn Chí Hiệp
07.7.2019

No comments:

Post a Comment