Saturday, July 6, 2019

NẾU NHƯ

Nếu như một tối không còn nữa
Tối đen thăm thẳm chẳng thấy gì
Người khóc kẻ than nào biết được
Chập chờn nghe tiếng mõ từ bi

Nếu như một tối thân xác lạnh
Bốn bề cô tịch bọc xác thân
Ngoài kia đèn chiếu và di ảnh
Màu trắng vô hồn chéo khăn tang

Sẽ không còn nữa tiếng thở than
Bỏ lại tất cả ở thế gian
Linh hồn chìm đắm nơi vô tận
Rồi cũng sẽ quên, sẽ lãng quên

Nếu như có thể xin đừng nhớ
Mộ buồn rêu phủ mục ngàn năm
Một nửa đoạn đời cay đắng ấy
Đành thôi trả lại cõi dương trần

Nguyễn Chí Hiệp
06.7.2019

No comments:

Post a Comment