Saturday, July 6, 2019

ĐẾN THU

(thuận nghịch độc)

Thu đến cảnh nhà nơi xứ lạ
Lá hoa rơi rụng nửa trăng tàn
Mù xa gió thổi đêm hoài vọng
Ẩn khuất sương khuya phố vắng hoang
Ru khẽ tiếng đàn ai chậm phím
Khẽ thôi lời hát giọng theo nàng
Lu mờ ánh sáng đèn soi bóng
Mắt mỏi mòn trông ngõ xóm làng

Nguyễn Chí Hiệp
06.7.2019

No comments:

Post a Comment