Monday, July 22, 2019

CHÚT GÌ

Chút gì còn lại trong cõi sống
Gửi về đâu một thoáng ngậm ngùi
Đêm tàn qua một thời dĩ vãng
Giọt lệ khô khan trên môi người

Xuyên trắng đêm mưa thu Trăng tàn
Ai ngủ yên trong mộng thiên đàng
Thấy gì giấc mơ qua tiền kiếp
Những giọt lệ âm thầm chảy loang

Chút gì vương vấn chưa thể hết
Đếm tiếng thời gian nghe lụi tàn
Ai ở phương trời xa vạn dặm
Thấu hiểu chăng những lời than van

Chút gì để ta hi vọng nữa
Tình nơi nào biết tìm ở đâu
Đời trôi đi vạn.lần đau khổ
Giữ lại đây một đỉnh trời sầu

Nguyễn Chí Hiệp
22.7.2019

No comments:

Post a Comment