Sunday, July 7, 2019

BÊN ANH LÀ MỘT NỖI ĐAU

Bên anh chỉ thấy đen thăm thẳm
Chị Hằng chìm đắm tận nơi đâu
Để kẻ trần gian trông ngóng mãi
Đêm dài tận tụy với niềm đau

Bên anh chỉ thấy mưa và gió
Cuồn cuộn thời gian qua suối mơ
Sông trăng đuổi gió qua miền cảm
Giọt lệ thi nhân ướt cả thơ

Em giờ xa quá có phải không
Xứ lạ đường xa bước mỏi mòn
Thu tới rũ buồn trên lá úa
Vàng khô giọt lệ cõi mộng hồng

Em hỡi, đời xa nhau mấy ngả
Tình này cố giữ để mà trông
Từ khi ánh sáng qua ngàn tối
Nhắm mắt cơn đau phủ trắng lòng...

Nguyễn Chí Hiệp
07.7.2019

No comments:

Post a Comment