Sunday, June 9, 2019

NGỦ ĐI EM

Ngủ đi em đêm đến êm đềm
Ngoài kia mưa thầm thì hỏi tên
Lời sẽ nói nhẹ nhàng trong mộng
Ngày sớm qua lại thấy bình minh

Ngủ đi em lời ru gọi gió
Chậm nghe hơi thở giữa đêm hè
Là hơi thở bồng bềnh thật khẽ
Vai đời rũ rượi phút hoang mê

Màu sương khói phủ đầy phố cũ
Ai ngồi đây nhớ thương một người
Bao nhiêu ước mơ về kỷ niệm
Âm thầm như giòng suối chảy trôi

Ngủ đi em xin lời ru hát
Nhẹ nhàng man mác tiếng nhạc buồn
Ngày mai đến không còn lâu nữa
Thức dậy rồi lệ sầu đừng tuôn...

Nguyễn Chí Hiệp
08.6.2019

No comments:

Post a Comment