Friday, June 7, 2019

LUYẾN LƯU TÌNH ÁI

xuôi ngược

Hồng hoa cánh trắng màu tinh túy
Nhụy ngửi vừa say chợt cảm hương
Trông mãi khách mơ tình ái họa
Nhớ về nơi cũ mộng lòng vương
Nồng thêm giấc ngủ đêm mưa gió
Khuyết lẻ trăng mờ cảnh khói sương
Không đủ nén sầu gieo mắt lệ
Luyến lưu tình ái để rồi thương

Nguyễn Chí Hiệp
07.6.2019

No comments:

Post a Comment