Friday, June 7, 2019

ĐÊM BUỒN VỌNG PHỐ

xuôi ngược

Đêm phố cảnh buồn em vội thức
Lạnh thêm mưa lệ giọt sầu rơi
Thềm bên chiếu hạt sao dờ dật
Ngõ cuối mờ trăng bóng lả lơi
Êm khẽ tiếng ru đàn nhẹ phím
Thoảng xa lời hát giọng buông lơi
Bềnh bồng giấc ngủ mơ và mộng
Lạ mãi đêm buồn phố vắng người

Nguyễn Chí Hiệp
06.6.2019

No comments:

Post a Comment