Wednesday, June 26, 2019

BUỒN THU SANG

(thuận nghịch độc)

Sang thu cảnh vắng thấy mênh mông
Ngõ trước vàng rơi lá chất chồng
Ngàn gió lạnh về mưa phố rộng
Nhạt trăng mờ khuất dốc đường trông
Loang đầy nước chảy dòng sau cống
Úa rũ trời khuya bóng dưới đồng
An ủi tiếng đàn cung phím động
Lặng thầm đêm nhạc tấu lời không

Nguyễn Chí Hiệp
27.6.2019

No comments:

Post a Comment