Friday, June 7, 2019

BUỒN ĐÊM MƯA

xuôi ngược

Mưa gió lạnh về đêm thấy lại
Bến chờ đò muộn chuyến qua sông
Thưa dày sóng nước đùa quanh quẩn
Đục vẩn sương mây thổi nhẹ bồng
Xưa cũ lối quanh đường trước mặt
Thấp cao đồi khuất núi che đồng
Vừa nghe tiếng vọng hồn mê đắm
Mỏi bước chân người nhớ với mong

Nguyễn Chí Hiệp
06.6.2019

No comments:

Post a Comment