Monday, May 20, 2019

NHẠT TÌNH

xuôi ngược

Mờ sương bóng núi triền lơ lửng
Dốc cuối Trăng tàn khuyết nửa rơi
Vơ vẩn bước đi ai ngắm mãi
Xuyến xao lòng vọng phút xa rời
Thơ ngây dáng cũ ngày xa phố
Nhạt đắng lời xưa tiếng gọi người
Mơ ước những năm dài đã muộn
Lỡ thôi tình ái mộng buồn ơi

Nguyễn Chí Hiệp
17.5.2019

No comments:

Post a Comment