Sunday, April 28, 2019

GIẤC NGỦ MỒ CÔI

Ngủ đi em trời đã tối rồi
Ru em một đời người mồ côi
Đại bác thâu đêm máu và lửa
Mẹ Việt Nam khóc than nghẹn lời

Ngủ đi em để quên tất cả
Dấu thời gian mãi mãi chia xa
Đồng xương trắng khô vùi đất cỏ
Người lính miền nam của chúng ta

Cầu xin anh ngủ giấc bình yên
Cầu xin linh hồn lời thiết tha
Bay theo gió giữ gìn đất mẹ
Biển rừng đồng lúa xanh hiền hòa

Ngủ đi em đêm nay trở lại
Đường Việt Nam ướt dòng lệ đầy
Khóc cho quê hương từ quá khứ
Khóc cho đời mất cả tương lai...

Nguyễn Chí Hiệp
29.4.2019

No comments:

Post a Comment