Sunday, March 10, 2019

SAY HẠ

xuôi ngược

Em chào đón hạ phố đầy hoa
Nói gọi cười vui giọng thiết tha
Thềm trước cảnh mây trời buổi sớm
Dốc sau đường chợ ngõ quanh nhà
Sen hồng trắng nở hồ xanh thoảng
Liễu thúy cành rung gió chậm qua
Êm khẽ tiếng đàn cung phím vọng
Mềm say tiệc rượu với người ta

Nguyễn Chí Hiệp
10.3.2019

No comments:

Post a Comment