Thursday, February 14, 2019

Ý XUÂN

xuôi ngược

Gần xa tiếng hát lời vang vọng
Mãi lặng hồn mơ lạc cảnh tiên
Sân giữa pháo rơi hồng đỏ thắm
Phố đầu hoa nở cánh vàng nghiêng
Thầm thì giọng nói đêm trình diễn
Khẽ dạo đàn xưa dáng hoặc huyền
Âm tấu nhạc xuân tình ý họa
Vọng vang lời hát khúc hòa duyên

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
14.02.2019

No comments:

Post a Comment