Tuesday, February 5, 2019

XUÂN TƯƠI THẮM

xuôi ngược

Xuân tươi thắm mộng với tình duyên
Gợi nhớ chiều xưa bậu với em
Gần lại dốc mơ hồn chợt đắm
Khẽ vang lời nói tiếng vừa êm
Tân niên đón bạn ngày vui quá
Rộn phố xem hoa nét đẹp thêm
Chân bước chậm quanh đường phố dạo
Sân bên cảnh lại thấy bình yên

Nguyễn Chí Hiệp
05.02.2019

No comments:

Post a Comment