Wednesday, February 13, 2019

TỰ VẤN

xuôi ngược

Hoa mộng cảnh khuya phố trước lầu
Gió buồn ru mãi lạnh đêm thâu
Tà dương khuất biệt trăng mong nhớ
Nhạt ánh mờ nghiêng liễu họa sầu
Ba bốn tuổi xuân hồn vọng tưởng
Sáu hai niên hạ cõi nào đâu
Ma người biết có ai theo đuổi
Mỏi bước đường đời với khổ đau

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
14.02.2019

No comments:

Post a Comment