Sunday, February 24, 2019

THOÁNG MƠ HẠ

xuôi ngược

Đưa gió khẽ nghiêng liễu rủ cây
Hạ về thương nhớ mỏi trông ngày
Thưa mờ nắng khuất chiều êm dịu
Lắng nhẹ trời mơ cảnh ngắm say
Vừa mới bước quanh đường phố muộn
Khổ thêm đời nhọc xác thân gầy
Mưa hay lệ ứa môi và mắt
Niệm ý buồn như thấy vẫn đây

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
21.02.2019

No comments:

Post a Comment