Saturday, February 2, 2019

TÂN XUÂN HỮU Ý

xuôi ngược

Xuân chúc đến nơi khắp cửa nhà
Cúc mai khoe cánh nở vàng hoa
Gần xa khách viếng ngày vui họp
Rực sáng trời mơ phút hiệp hòa
Vân thủy đáo thành duyên ý hội
Nhật quang huyền ảo cảnh sơn đà
Sân bên tiếng pháo vang râm  nổ
Xuân chúc đến nơi khắp cửa nhà

Lưu Trí Hợp
01.02.2019

bài xướng
CUNG CHÚC TÂN NIÊN

Kính chúc niềm vui đến mọi nhà
Trong ngoài gia đạo ngát hương hoa
Trẻ thơ lúng liếng vành môi thắm
Phụ Lão xênh xang ánh mắt hòa
Nữ tú khoe tài xoay dáng ngọc
Nam thanh sự nghiệp vững như đa(*)
Cát Tường, êm ấm tròn hạnh phúc
Thịnh Vượng An Khang, Lộc khắp nhà.

MC.
Sg_02/2019.
(27tháng chạp năm Mậu tuất)

No comments:

Post a Comment