Sunday, February 24, 2019

SẦU HẠ

xuôi ngược

Mây trắng hạ xưa cảnh vẫn đây
Bến neo thuyền đợi mãi chờ ai
Đầy vơi dạ nhớ tình xa vắng
Đến lại ngày sầu mộng héo gầy
Cây lá rũ hoa đồi ẩn khuất
Cỏ rêu che mộ nấm vừa xây
Dầy sương khói phủ như mờ tối
Lạnh ướt trời khuya hạ trắng mây

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
20.02.1019

No comments:

Post a Comment