Tuesday, February 5, 2019

ĐÓN XUÂN

xuôi ngược

Sang xuân cảnh phố ngắm người đông
Nhớ vọng mùa xưa dáng áo hồng
Vàng tím cúc hoa ngàn nét họa
Trắng xanh mây nước bóng trời trong
Loang đầy xác pháo sân trên dưới
Tấu chậm đàn tranh nhạc khẽ bồng
Làng xóm khắp nơi nơi đón Tết
Sang xuân cảnh phố ngắm người đông

Nguyễn Chí Hiệp
05.02.2019

No comments:

Post a Comment