Friday, February 8, 2019

HOANG VU

Một ngày đi qua miền tối sáng
Thấy hoa vàng rũ trên cỏ xanh
Và giọt lệ khóc người tình cũ
Thả rơi rơi trên nấm mộ buồn

Một ngày miên man trời thương nhớ
Biển tình sóng động giữa hồn hoang
Thuyền mơ lang thang trong ngàn trắng
Giọt nến sầu lẵng lặng hoang vu

Nhắm mắt lại ta đến nơi chưa
Gói ghém mùa xuân trong ngàn xưa
Hơi thở ai một làn hấp hối
Cát bụi nào trong phút tiễn đưa

Nhắm mắt thời gian trong ánh lửa
Dư hương nào mở lối ra đi
Nơi nghìn trùng những lời van vỉ
Pha điệu nhạc ai óan khôn cùng

Một ngày tìm trong cõi mông lung
Dáng của em trong tối mịt mùng
Ta gào thét muôn lời kêu gọi
Tình hỡi, ta muôn đời tìm em...

Nguyễn Chí Hiệp
07.02.2019

No comments:

Post a Comment