Friday, February 15, 2019

DANG DỞ

xuôi ngược

Vàng hạ khẽ rơi nắng gửi sầu
Muộn xuân thuyền nhớ bến nơi đâu
Loang mờ cảnh biệt ngày lưu luyến
Khuất lặng trời xa biển dạt dào
Nàng hỡi, gọi tôi lời nghẹn ứ
Lệ ơi, thương lệ mắt rơi mau
Tan đành mộng ái tình dang dở
Ngàn vạn tiếng kêu giọng đớn đau

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
15.02.2019

No comments:

Post a Comment