Saturday, February 16, 2019

BẾN TRĂNG SẦU

xuôi ngược

Yên lặng cảnh buồn khách đợi ai
Ngõ sau đèn rọi phố xa dài
Nghiêng bên nửa khuyết vầng che bóng
Nhạt tối trời xua gió đuổi mây
Thuyền với bến ơi, tình vẫn giữ
Mộng và mơ hỡi, lệ rơi đầy
Miên sầu cõi nhớ đêm mòn mỏi
Hiền dịu mắt buồn ngủ giấc say

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
16.02.2019

No comments:

Post a Comment