Tuesday, January 1, 2019

XUÂN VIẾNG HUẾ

thơ xuôi ngược

Xuân tới cảnh chiều Huế viếng thăm
Bước quanh đường cũ chợ nơi gần
Vầng mây phủ trắng trời bên phố
Ngọn gió xao cành hoa trước sân
Ngân khẽ tiếng đàn ai dạo nhạc
Nhẹ ru lời hát giọng hòa âm
Gần xa khách đón vui cùng Tết
Xuân đến lại về Huế viếng thăm

Nguyễn Chí Hiệp
01.01.2019

No comments:

Post a Comment