Sunday, January 6, 2019

UỐNG ĐI EM

Uống đi em giọt lệ trần gian
Ngày đi tới hoa nở rồi tàn
Đêm còn lại chờ ai về nữa
Trăm năm sau vẫn là trái ngang

Uống đi em ly rượu chung môi
Vào hôn lễ cô dâu của người
Giờ đã chia hai tình đôi ngã
Ta còn lại gì trên cõi đời

Ngày mai đến biết đi về đâu
Bến đò xưa hoang vắng u sầu
Giấc mơ xưa úa nhàu kỷ niệm
Như mộ buồn chôn lấp đời nhau

Ngày mai đến day dứt niềm đau
Bước cô đơn đi về nơi nào
Miền hoa cỏ xác xơ hoang vắng
Dấu thiên thu phủ kín nghìn sau

Uống đi em giọt buồn rơi rơi
Rồi em sẽ sẽ mãi yên vui
Đêm ái ân ngập tràn hạnh phúc
Tình xưa rồi cũng sẽ quên người

Nguyễn Chí Hiệp
07.01.2019

No comments:

Post a Comment