Friday, January 25, 2019

ĐÓN XUÂN

xuôi ngược

Sang Xuân phố dạo đường hoa thắm
Bến dưới thuyền qua khách viếng thăm
Vàng cánh mai hương say nụ biếc
Trắng mây vườn mộng ẩn mơ thầm
Lam màu nắng mới ngày vui thú
Rũ liễu hồn mê phút mặc trầm
Tràn ngập tiếng cười vang trước ngõ
Thắm hoa đường phố cảnh Xuân sang

Nguyễn Chí Hiệp
26.01.2019

No comments:

Post a Comment