Monday, January 7, 2019

NHẮM MẮT

Nhắm mắt lại và mím môi lại
Rơi hạt lệ buồn cho quê hương
Rơi máu pha lẫn vào đất mẹ
Còn lại đây thương xót vô cùng

Nhắm lại anh sẽ ngủ muôn đời
Súng đạn này rỉ sét người ơi
Mộ úa vẫn ru buồn lời cỏ
Nơi vắng cô liêu tận ngàn phương

Em hỡi, xin em hãy lãng quên
Vì nỗi đau của dân tộc mình
Vì nước non phai màu áo trận
Đạn bay hung hãn quân giặc thù

Em hỡi, chia tay mình kiếp này
Em hãy đi đi về phía ai
Tình hạnh phúc cho mình đi vậy
Hãy phôi pha hình dáng người xưa

Nhắm mắt thấy miền thiên thu
Thời gian trôi tận cõi xa mù
Lưu luyến gì khi người đã mất
Kiếp người dâng hiến cho quê hương

Nguyễn Chí Hiệp
07.01.2019

No comments:

Post a Comment