Monday, January 21, 2019

LY TAN

Em khóc cho ngày buồn lặng lẽ
Ngoài kia đường tối không thấy gì
Ướt môi giòng lệ người rơi xuống
Đau đớn lòng của kẻ ra đi

Em khóc đi bỏ lại trần gian
Một chuyện tình một thuở ly tan
Vùng mê loạn ta đành ở lại
Nghìn sau mãi mãi cách đôi đường

Nhắm mắt qua giấc ngủ thiên thu
Nẻo xa xăm đẫm giọt sương mù
Mộ rêu xanh hoa vàng rũ úa
Than van lời ai điếu người ru

Em khóc đi rồi em sẽ quên
Lời trách cũng xa dần vô biên
Ngày qua mãi ta thành người lạ
Đời sẽ không còn người nhớ tên

Nguyễn Chí Hiệp
22.01.2019

No comments:

Post a Comment