Monday, January 28, 2019

LẠI THẤY MÙA XUÂN

xuôi ngược

Xuân đến cảnh bình yên thấy lại
Phố xưa đường cũ dốc bên sân
Gần xa nắng mới ngày vui đón
Khẽ chợt mơ hoang phút lặng thầm
Chân bước chậm về chiều vọng ngắm
Liễu hoa đưa nhẹ gió ru ngâm
Âm vang tiếng nhạc ai đàn hát
Lại thấy yên bình cảnh đến Xuân

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
29.01.2019

No comments:

Post a Comment