Wednesday, January 30, 2019

CHÚC XUÂN

thơ xuôi ngược

Xuân viếng lại quê khách gọi mời
Sắc hoa thăm dạo bước cùng chơi
Gần xa cảnh mới xem và ngắm
Rộn mãi ngày vui thú được cười
Sân trước ngõ đông người trẩy hội
Dốc sau đường cũ phố tìm nơi
Tân niên chúc nhé lời chào hỏi
Xuân viếng lại quê khách gọi mời

Nguyễn Chí Hiệp
30.01.2019

No comments:

Post a Comment