Friday, January 25, 2019

CHÀO XUÂN

xuôi ngược

Xuân chào đón lại tìm vui thú
Sớm nắng đường hoa thăm viếng người
Vầng trắng mây về đường nhẹ gió
Bóng xanh trời dưới ngõ đông người
Âm vang tiếng hát ai mừng chúc
Vọng khẽ đàn reo phím lả lơi
Gần lại bước cùng chung mộng ước
Xuân chào đón lại ý trao lời

Nguyễn Chí Hiệp
25.01.2019

No comments:

Post a Comment