Thursday, December 13, 2018

NỢ EM...

Nợ em một chuyện tình
Qua đời người lãng quên
Đò duyên về bến khác
Sóng lệ nào ướt tim

Nợ em giấc ngủ yên
Trần gian nẻo đường riêng
Chuyến xe về lần cuối
Trọn một đời lênh đênh

Hồn bay đi muôn phương
Nhưng mây trắng cô đơn
Mê mang tình khúc muộn
Khóc cho mộng vỡ tan

Hồn đi xa nghìn kiếp
Về đến xứ thiên đường
Ai hát ca chào đón
Ai nhỏ lệ từ ly

Nợ em một tuổi xuân
Một giấc ngủ mi ngoan
Qua rồi ngày vô tận
Chỉ còn lời than van...

Nguyễn Chí Hiệp
13.12.2018

1 comment: