Friday, August 10, 2018

ÁO TRẮNG BAY

- Thuở hôm nào như áo trắng bay...

nhạc Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
thơ Trường Đinh
hòa âm: Nguyễn Hải
tiếng hát Hà Lan Phương2 comments: