Friday, June 8, 2018

VĨNH BIỆT 2

Mênh mông trời biển như vô tận
Cõi sống mơ hồ sương khói bay
Mòn mỏi kiếp người qua bể khổ
Hững hờ chân bước lạc phương tây
Bốn mùa lặng lẽ rời năm tháng
Nhật nguyệt âm thầm nuốt lệ mây
Rũ giấc nghìn thu nơi vĩnh biệt
Đau buồn ai khóc tiễn đưa ai

ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp
08.6.2018

No comments:

Post a Comment