Tuesday, February 20, 2018

Ý XUÂN

thơ xuôi ngược

Xuân gửi tình em thương đã hay
Ngắm tìm nơi cũ phố chờ ai
Sân bên luống mới hoa đua nở
Huế trước đường xưa cảnh vẫn  này
Gần lại dốc sau đồi vọng cảnh
Đến theo trời cuộn gió thầm lay
Vân Sơn ngắm mãi hồn lưu luyến
Xuân đến gửi tình mộng đắm say

ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp
16.02.2018

No comments:

Post a Comment