Saturday, February 3, 2018

HUẾ YÊU THƯƠNG

thơ xuôi ngược

Xưa nào nhớ lắm Huế yêu thương
Áo tím mơ rồi mộng vấn vương
Thưa vắng ngõ đường sau dưới chợ
Lặng thầm sương trắng ẩn bên vườn
Mưa tìm ngắm bởi sầu nao dạ
Tối đến chờ lâu đứng dựa tường
Đưa đẩy bước chân mòn mỏi bước
Huế buồn đêm nhớ với yêu thương

ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp
03.02.2018

No comments:

Post a Comment