Tuesday, February 20, 2018

DUYÊN DÁNG NÀNG XUÂN

thơ xuôi ngược

Duyên với dáng ơi,  nàng sắc đẹp
Cảnh xuân mơ mộng gửi lời thương
Thuyền neo bến ái tình mê đắm
Thủy lạc hồn say phút dại cuồng
Êm nhẹ tiếng ca lời hát vọng
Lặng thầm hồn vọng sáo gây buồn
Thềm bên khách đợi trông hoài mãi
Duyên với dáng ơi nhớ với mong

ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp
20.02.2018

No comments:

Post a Comment