Tuesday, February 20, 2018

BUỒN HUẾ XƯA

thơ xuôi ngược

Êm vắng cảnh quê chiều ngắm lại
Dưới thềm hoa nở thấy mùa sang
Bên hè gió động lay cành trúc
Trước cửa ai chờ đón tiệc xuân
Quên nhớ Huế xưa ngày khói lửa
Luyến lưu hồn đọng lệ thương tâm
Bềnh bồng giấc mộng sầu ai oán
Tên gọi mơ đâu chợt nín câm

ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp
20.02.2018

No comments:

Post a Comment