Tuesday, January 30, 2018

NHỚ XUÂN

thơ xuôi ngược

Xuân đến cảnh khuya đường phủ tuyết
Xứ xa ngày nhớ vẫn nơi em
Sân bên gió lạnh khô da thịt
Ngõ cuối trời mờ khuất  phố đêm
Gần lại bước chân quanh trước cửa
Lắng sâu hồn mộng rũ đầu hiên
Tân niên đón vọng sầu nhân khách
Xuân đến cảnh buồn cay đắng thêm

ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp
30.01.2018

No comments:

Post a Comment