Tuesday, January 30, 2018

ĐÊM CUỐI CÙNG

Đêm cuối cùng vẫn nhớ đến em
Đêm tiễn em về bến trăm năm
Hoa trắng nở trong lòng có phải
Tình tan rồi , thương nhớ dâng tràn

Đêm cuối cùng em qua xứ người
Lời than vãn không thốt ra lời
Lời em nói chìm trong nước mắt
Khóc đi vì mai xa cách trọn đời

Ngày mai xe hoa đến nơi đây
Áo em ngàn hoa cũng phủ đầy
Áo em tan trong vùng ký ức
Làm sao quên đi kỷ niệm này

Đêm cuối cùng môi đã mềm say
Nghe từng giọt lệ ướt trên tay
Em khóc hay là ta đã khóc
Tình chia ly  mãi mãi từ đây....

ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp
30.01.2018

No comments:

Post a Comment