Sunday, January 7, 2018

BẾN XƯA ĐỢI ĐÒ

thơ xuôi ngược

Sau bến đợi đò trông ngóng mãi
Khuất xa người cũ dáng nào xưa
Đâu là sóng nước trăng khuya lạnh
Đó vẫn mây đen tối cuối mùa
Mau chậm gió rung cành liễu động
Hững hờ đêm nhẹ bước chân đùa
Sầu thương lại để tình em hỡi
Sau bến đợi đò cảnh vắng thưa

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
07.01.2018

No comments:

Post a Comment