Tuesday, January 9, 2018

BẾN TRĂNG SẦU

thơ xuôi ngược
Bồng bềnh sóng rẽ đò qua lại
Vắng lặng nơi chờ vọng nhớ em
Sông trước bến xưa hoa trắng rũ
Huế quanh đường muộn bóng trăng huyền
Đông sang gió lạnh mênh mang nước
Hạ với xuân buồn lưu luyến đêm
Hồng tím giấc mơ vừa ướt lệ
Mộng tình vương vấn dạ sầu thêm
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
10.01.2018


No comments:

Post a Comment