Thursday, December 28, 2017

NẾU ......

Nếu mùa thu ấy tôi trở lại
Sẽ nắm được tay em đấy thôi
Sẽ hôn lên tóc thơm mùi gió
Lẵng lặng bên đường ta sóng đôi

Nếu mùa thu ấy trời không tối
Thì em vẫn sống ở trên đời
Thì tôi không phải rơi nước mắt
Đêm buồn thương xót ánh sao rơi

Bây giờ đã hết ngày tháng đợi
Dốc cũ trở về thấy lẻ loi
Vẫn đây lá úa trơ xương ấy
Ủ rũ bên đường tiễn bước tôi

Nếu mùa thu sẽ không tới nữa
Thế gian ai sẽ đợi chờ ai
Thế gian qua mãi ngày tháng ấy
Phủ trắng mộ buồn thương nhớ ơi ....

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
28.12.2017

No comments:

Post a Comment