Sunday, November 5, 2017

THƯƠNG ......

Quên nhớ chuyện tình dứt đoạn rồi
Tháng năm trông ngóng để buồn thôi
Thềm bên ngỡ vẫn hồn thu gọi
Phố trước loang mờ sương trắng bôi
Êm nhẹ tiếng than lời chợt hỏi
Nhạt nhòa trăng khuyết bóng về soi
Mềm say rượu đắm lòng mòn mỏi
Đêm thức mãi sầu lệ đắng môi

Môi đắng lệ sầu lặng mãi đêm.
Mỏi mòn lòng đắm rươu say mềm.
Soi về bóng khuyết trăng nhạt nhòa.,
Chợt hỏi  lời than tiếng nhẹ êm.
Bôi trắng sương mờ loang phố trước.
Gọi thu hồn vẫn ngỡ bên thềm.
Thôi buồn để ngóng trông năm tháng
Rồi dứt đoạn tình chuyện lãng quên

ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp
05.11.2017

No comments:

Post a Comment